Çıkış Noktamız, Varış Noktamız

Çıkış Noktamız, Varış Noktamız

Çıkış Noktamız

GeniuSpy beyni bütün olarak ele alıp geliştiren ilk ve tek eğitim programı.
GeniuSpy beyin işlevlerinin geliştirilebileceğine inanan bir anlayışın eseri.
GeniuSpy yıllar boyu gerek bire bir çalışmalarla gerekse okul ortamında denenmiş, faydası bilimsel ölçümlerle ispatlanmış yoğun bir çalışmanın ve eğitime olan tutkunun, çocuklara ve onların potansiyeline inancın ürünü.

Bilgiye ulaşmanın çok kolay hale geldiği çağımızda asıl önemli olan bilgiyi işlemek, davranışa dönüştürerek yaşamsal beceri haline getirmek. GeniuSpy bu vizyonla yola çıktı.

GeniuSpy’ın oluşturulma süreci ve süresi, onu farklı ve eşsiz kılan en önemli etkenlerden biri. Uluslararası normlar göz önüne alınarak hazırlanmış olan GeniuSpy’ın temeli Taksonomik Yaklaşım, PASS Teorisi, Montessori ve High Scope yaklaşımlarına dayanıyor.Bu sağlam teorik altyapının hayata geçirilmesi sürecinde ise Güney Kore, Finlandiya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemlerinin incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına göre Türk eğitim sistemine uyarlamaların yapılması önemli bir yapıtaşı oldu. Bahsedilen bu dört ülkenin GeniuSpy’a katkısı ve etkisi şu şekilde gerçekleşti:

 • Dört ülkenin her birine gidilerek eğitim sistemleri yerinde incelendi ve GeniuSpy için gerekli olan kaynaklar temin edildi.
 • Bu ülkelerin eğitim sistemlerinin en kuvvetli yönlerinin Türk eğitim sistemine ve bireylerine nasıl uyarlanabileceği titiz bir çalışma sonucu ortaya koyuldu.
 • koreGüney Kore’nin zorlu geçmişine rağmen dünyada yükselen bir yıldız olması ve eğitim sisteminin ülkemizin sistemine benzerliği (ulusal sınavlar, okul sonrası etüt ve çalışma merkezlerinin yaygınlığı…) GeniuSpy için model teşkil etmesine neden oldu. 15 yaş grubu öğrencilerinin öğretim programlarında yer alan matematik, fen bilimleri ve okuma becerileri alanlarıyla ilgili bilgileri gerçek ortamlarla ilişkilendirme ve olası sorunları çözümlemede kullanabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlayan, daha açık bir anlatımla öğrenilenlerin hayata taşınıp taşınmadığını değerlendiren PISA sonuçlarına göre en yüksek puanları alan iki ülkeden biri Güney Kore’dir. Newsweek Dergisi’nin araştırmasına göre dünyada yaşam standartlarının en yüksek olduğu 15. ülke de Güney Kore. “İyi eğitim, iyi yaşam” felsefesinden hareketle bu ülkede anaokullarını ve ilköğretim kurumlarını ziyaret ettik ve eğitim bakanlığı yetkililerinden seminerler aldık. Öğrencilerin bağımsız öğrenme konusunda sürekli desteklenmeleri, kaynak çeşitliliği ve uygulamaya verilen önem en çok etkilendiğimiz konulardı.
 • finFinlandiya’da ise eğitim sistemi olarak ülkemizden çok farklı bir tabloyla karşılaştık. Öğrencilerin okulda geçirdikleri zamanın azlığına karşın Finlandiya’nın PISA sınavlarında dünya lideri olduğunu, Newsweek Dergisi’nin araştırmasına göre dünyada en yüksek yaşam standartlarının bu ülkede bulunduğunu belirtmekte fayda var. Okul ziyaretleri ve Finlandiya Ulusal Eğitim Kurulu’ndan aldığımız sunumlar GeniuSpy’a iki önemli unsuru daha eklememize fırsat tanıdı: Early intervention (erken müdahale) ve natural stimulant (doğal uyaran). GeniuSpy’ın en önemli öğelerinden olan bilimsel ve uluslararası ölçümlerin bu ülkede ulusal çapta uygulanıyor olması, programımızın doğruluğunu kanıtlayan bir unsur oldu. Early intervention ile düşünme becerilerinin gelişimine ket vuran unsurların erken tespit edilmesi ve etkin şekilde giderilmesi GeniuSpy’ın temel prensiplerinden biri olarak hayata geçirildi. Yapılan her türlü eğitsel etkinliğin doğal yöntemler ile bireyin düşünme becerilerine nüfuz ettirilmesi, yani natural stimulant kullanımı, programımızın uygulanışı ve etkin sonuç vermesi açısından değişmez bir etmen halini aldı.
 • Germany Flag Wallpaper (6)Almanya’ya yapılan ziyaretler ve incelemeler eğitimin aile boyutunu oluşturmamızda büyük rol oynadı. “Güçlü aile, güçlü çocuk” ilkesinin Almanya’da uygulanış şekli ve bu konuya verilen önem etkileyiciydi. Bu ülkenin görsel okumaya çok küçük yaşlardan itibaren eğilmesi, düşünme becerilerini eğitimin doğal bir parçası haline getirmesi ve eğitim malzemesi anlamındaki çeşitliliği GeniuSpy’ın düşünme becerilerine yaklaşımına önemli katkıda bulundu.

 

 • abdAmerika Birleşik Devletleri’nde yapılan incelemeler ve alınan eğitimler düşünme becerilerinin bireyin hayatında erken dönemlerde ve bütünsel olarak geliştirilmesi gerekliliğini net bir şekilde ortaya koyuyordu. Özellikle küçük yaşlarda yapılan çalışmaların dönemsel farklılıkların yoğunluğu göz önüne alınarak yapılandırılması, GeniuSpy’ın sekiz farklı modülde tasarlanmasında önemli rol oynadı.

 

Bu ülkelerden edinilen deneyimlerin ülkemizin eğitim sistemine uyarlanması sonucunda sağlam teorik altyapıya sahip GeniuSpy programı oluşturuldu. Altı yıl süren uygulama, dört yıl süren yoğun inceleme, veri toplama ve analizi sonucunda;

 • faydası bilimsel anlamda kanıtlanmış,
 • bilimsel temellere ve uluslararası standartlara dayanan,
 • hem program içeriği hem de programın uygulanış şekli açısından eşsiz ve özgün
 • her bireyi düşünme becerileri potansiyelinin doruğuna çıkaran

bir program ortaya çıktı.

İşte GeniuSpy böyle doğdu.

Varış Noktamız

Biz;

 • GeniuSpy’la düşünme becerilerini geliştirerek her çocuğun potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz.
 • Keşfetmeye meraklı, hızlı öğrenen ve bundan hoşlanan, canlı bir hayal gücüne sahip, kolaylıkla kavram oluşturabilen, güçlü bir kavram formasyonuna ve zengin kelime hazinesine sahip, düşünce boyutunda akıcı, esnek, zengin ve özgün düşünen çocuklar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 • Özgün, bireysel farklılıkları önemseyen ve bilimsel temellere dayanan bu eğitim programını Türkiye’den dünyaya yayılan bir eğitim markası haline getirmeyi hedefliyoruz.