Eşsizliğimizin Nedenleri ve Nasılları

Eşsizliğimizin Nedenleri ve Nasılları

GeniuSpy’ı tek bir kelimeyle tanımlamamız istense, “eşsiz” derdik. Peki neden?

GeniuSpy: Resmin Bütünü

child Head

GeniuSpy beynin işlevlerini bütün olarak ele alan bir eğitim programı. Bu açıdan alanında bir ilk.  GeniuSpy bireyin düşünme becerilerinin gelişiminin sağlanması için bilişsel işlev alanlarının  tümüne odaklanıyor. Tüm alanları dengeli ve tutarlı bir şekilde ele alarak bireyin gelişimini garanti altına alıyor. Her bireyi kendi özelinde ele alan programıyla GeniuSpy çocuğunuzun zihnini birleştiriyor, zekâsını geliştiriyor.

 

 

 

 

GeniuSpy’la Hayat Problemi Çözmek

hyt prbGeniuSpy Türkiye’nin ilk ve tek bütüncül (holistik) düşünme becerileri merkezidir. Sadece dikkat çalışmalarıyla dikkatin gelişmeyeceğinin, zihinden işlem yapabilen bireyin çağımızda ancak kısıtlı bir üstünlüğe sahip olabileceğinin, temel düşünme becerileri olmadan yapılan yaratıcılık alıştırmalarının eğlenceli birer etkinlik olarak kalacağının farkında olmalıyız. Gelişmiş düşünme becerilerine sahip olmak, sadece okulda değil hayatta da kullanılacak geniş bir düşünsel strateji birikimi edinmek, sadece akademik değil aynı zamanda yaşamsal problem çözebilmek demektir.

GeniuSpy’ın bütünsel bakış açısıyla yaptığı iş, budur.

 

Early Intervention: Erken Müdahale

early intErken yaştaki deneyimlerden en çok etkilenen organ beyindir. 6 yaşa gelindiğinde beyinde adeta ağlarla döşenmiş gibi yoğun bağlantıların oluştuğu görülür (Shore, 1997). Ancak bu bağlantılar tesadüfen oluşmaz. Bağlantıların oluşabilmesi için beyin işlevlerini geliştirebilecek seçilmiş ve yapılandırılmış uyaranlara ihtiyaç vardır. GeniuSpy eğitim programı aracılığıyla erken yıllardan itibaren beyinde yoğun bağlantıların oluşması, bu oluşumu engelleyen unsurların tespit edilerek ortadan kaldırılması sağlanır.

Bu süreci kartopunun oluşumuna benzetebiliriz. Başta küçücük olan kartopu zeminde yuvarlandıkça büyür. Eğer kartopunun yolculuğu sırasında karşılaşacağı engeller yoldan kaldırılmazsa kartopu hasar görür, dağılır ve sonunda parçalanır. GeniuSpy her bireyin beyin haritasını çıkararak bu yolda nasıl ilerleyebileceğini ve varsa engelleri baştan belirler, onları ortadan kaldırarak dengeli ve tutarlı gelişimi garanti altına alır.

 

Natural Stimulant: Doğal Uyaran

nat stimOkul hayatıyla birlikte çocuk alfabeyi, okumayı, yazmayı ve aritmetik işlemleri yapmayı öğrenir. Ancak bu akademik becerileri gerçekleştirebilmesi için akademik hayata hazır olması gerekir. GeniuSpy, çocukların akademik becerilerini kuvvetlendiren doğal uyaranlarla donatılmıştır. Örneğin çizgi çizerken bileğin yukarıdan aşağıya doğru hareket etmesi gereken durumlar vardır. Bu hareketi ters yönde, yani aşağıdan yukarıya yapan çocuğa “Çizgiyi yukarıdan aşağıya doğru çiz” demek fayda sağlamaz çünkü bu hatırlatma sözlü bir uyarıdır ve beceri kazandırmaz. GeniuSpy böyle bir durumda çocuğa bulutlu bir gökyüzü ve zeminde çiçekler olan bir resim verir ve şunu söyler: “Çiçekler suya ihtiyaç duyuyor. Haydi yağmur yağsın”. Bu doğal uyaranı alan çocuk doğru bilek hareketiyle çizgi çizer çünkü yaşamın doğal bir unsuru olan yağmur gökyüzünden aşağı doğru yağar.

 

Algoritmik Dil

algoritmik dil 2GeniuSpy programını uygulayan kişiler sadece iyi öğretmen değil aynı zamanda iyi de bir eğitmendir. Çünkü bilginin aktarılmasında teknik kadar tutumun da önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eğitmenlerimizi GeniuSpy’ı yalnızca bilişsel bir aktivite olarak değil duygusal bileşenleri de düşünerek ele alacak şekilde eğitimden geçiriyor, “GeniuSpy Algoritmik Dili”ni her daim etkin kılıyoruz.

 

 

 

 

 

Kaynaklarımız

download

GeniuSpy’da kullanılan materyaller birçok bilişsel teori  temel alınarak oluşturuluyor. Bu materyaller ayrıca farklı ülkelerin (özellikle Almanya, Finlandiya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri) eğitim sistemleri yerinde incelenerek ve eğitim uzmanlarıyla fikir alışverisinde bulunularak yapılandırılıyor ve sonuç olarak farklı yaş ve gelişim özelliklerine uygun zengin bir program ortaya çıkıyor.

 

 

 

 

 Genç Ama Tecrübeli

BonzaiYeni bir marka olan GeniuSpy sağlam bir kuramsal temele ve uygulama açısından köklü bir geçmişe sahip. GeniuSpy’ın temelini oluşturan düşünme becerilerine bütüncül yaklaşım programı altı yıl boyunca yüzlerce öğrenciye uygulandı ve öğrencilerin bilişsel becerilerine yaptığı katkı bilimsel olarak kanıtlandı.

Uygulama süreci boyunca her yıl 400 civarında öğrenci GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı’ndan faydalandı. Şu ana dek toplamda 4.500’ü aşkın düşünme becerileri sınıf dersi, yaklaşık 5.400 grup çalışması, 9.500 üzeri bireysel çalışma yapıldı. Her öğrenci ve grup ayrıntılı şekilde incelenerek uygulamalar mükemmelleştirildi. Programın oluşturulma sürecinde hem uygulamalardan elde edilen veriler hem de uluslararası normlar etkin rol oynadı.

 

 

 

“Tailor-Made” Program

tailor made 2GeniuSpy eşsiz bir program, doğru. Buna bir de ilavemiz olacak: GeniuSpy Düşünme Becerileri Merkezi’nde her öğrenciye uygulanan diagnostik değerlendirme, öğrenciler hakkındaki yol haritasını ve hedefleri belirlememizde en önemli etken. Bu sonuçlara göre eğitmenler her öğrenciyi ve grubu ayrı değerlendiriyor ve eğitim programını farklılaştırılıyor. Sonuç olarak ortaya “tailor-made”, yani terzi işi bir eğitim programı ortaya çıkıyor.

 

 

 

Somut Hedeflerle Bilinçli Eğitim

somut hedefler 2GeniuSpy temennilerle değil somut hedeflerle ilerliyor. Diagnostik sonuçlarını, belirlenen hedefleri ve yol haritasını velileriyle paylaşıyor. Programın her adımında öğrencisini izleyerek onun seviyesine uygun, gelişimini gözle görülür kılacak, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlayacak oyunları ve etkinlikleri özenle seçiyor. Bir velimizin ifadesiyle, “GeniuSpy nokta atışı çalışıyor”.