Faydamız : İyi Eğitim, İyi Yaşam

Faydamız : Zihni birleştirir, zekâyı geliştirir

GeniuSpy bireyin düşünme becerilerine bütüncül şekilde odaklanırken akademik ve sosyal-duygusal becerilerini de geliştirir. Bu kapsamda GeniuSpy’ın faydalarını şöyle özetleyebiliriz:

Programın Genel Amaçları

 • Düşünme becerilerini geliştirmek
 • Sosyal- duygusal becerileri geliştirmek
 • Akademik becerileri geliştirmek

A-Programın Bilişsel KazanımlarıCognition

GeniuSpy

 • Öğrenme hızını ve kalıcılığını arttırır.
 • Öğrenilenler arasında ilişki kurulmasını sağlar.
 • Dikkat yoğunluğunu arttırır.
 • Problem çözme becerisini geliştirir.
 • Yargısal düşünme becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
 • Kendini kontrol etme ve organize etme becerilerini geliştirir.
 • Örüntüyü anlama, sürdürme, örüntüyü bozanı bulma becerilerini geliştirir.
 • Stratejik düşünme becerisini geliştirir.
 • Görsel hafızayı geliştirir.
 • İşitsel hafızayı geliştirir.
 • Analitik düşünme becerisini geliştirir.
 • Yönerge alma becerisini geliştirir.

 

B-Programın Akademik Kazanımlarıakademik

GeniuSpy akademik anlamda şu becerileri geliştirir:

 • Okuduğunu anlama
 • Görsel okuma
 • Düşündüklerini yazılı olarak ifade etme
 • İşlem hızı kazanma
 • İşlemleri doğru yapma
 • Problem kurma
 • Problem çözme

C-Programın Sosyal Duygusal Kazanımlarıeq

GeniuSpy’ın sosyal-duygusal faydaları şöyledir:

 • Öğrenme sürecinden keyif alma
 • Bağımsız öğrenme
 • Davranışının sorumluluğunu alma
 • Kendini takdir etme
 • Hatalarla başarılı şekilde baş etme
 • Farklı durumlara uyum gösterme