GeniuSpy Ne Yapar?

Zihni birleştirir, zekâyı geliştirir…

zihin zeka logoluGeniuSpy 3-14 yaş arası çocuklarla çalışan bir düşünme becerileri merkezidir.

Farkı bütüncül gelişimi temel almasıdır. Bunun anlamı şu: GeniuSpy düşünme becerileri programı bireyin bilişsel işlevlerinin tümüne odaklanır. Sadece belli bir alanı değil (örneğin dikkati ya da planlama bilişsel işlevini) tüm bilişsel alanları geliştirir.

Konuyu daha anlaşılır kılmak adına araba metaforundan yola çıkabiliriz: Motor, arabanın beynidir. Bilişsel işlevler de tekerlekleri. Arabanın düzgün yol alması için motorun tekerleklere dengeli ve tutarlı şekilde güç aktarması gerekir. Benzer şekilde, bir insanın da gerek akademik gerek sosyal hayatı nitelikli bir şekilde yaşayabilmesi için bilişsel işlevlerinin tümü dengeli ve tutarlı şekilde gelişmiş olmalıdır. Aksi takdirde tek yönlü ve potansiyeline ulaşamayan bireyler ortaya çıkar. Örneğin bir öğrenci hafıza olarak kuvvetliyse ve diğer alanlarda yetersizse, ezbere hareket eden bir birey haline gelir ve kalıplar içerisinde hayatını sürdürür. Strateji oluşturamaz, esneklik gösteremez ve yaratıcı olamaz.

GeniuSpy bu nedenlerle çalışmalarına öğrenciye bilişsel değerlendirme uygulayarak başlar. Bu değerlendirmeyle öğrencinin zihinsel gelişim grafiği ortaya konur, baskın ve çekinik bilişsel işlevler belirlenir. Daha sonra 32 oturum süren eğitim programı başlar.

Eğitim programı dinamiktir; her öğrencinin çalışmaları zihinsel gelişim grafiği ve performansı göz önüne alınarak özelleştirilir. Öğrenci devamlı değerlendirilir ve aileye bu doğrultuda danışmanlık verilir.

GeniuSpy sadece zihinle ilgili teknik çalışmalar yapmakla kalmaz, “öğrenme karakteri” oluşturur.

Düşünme becerileri dediğimizde aklımıza hemen beyinle ilgili teknik meseleler gelir. Evet, düşünme becerileri tabii ki bu konuları da kapsar ancak temelinde duygusal etmenler vardır. Çok akıllı ama kendine hiç güvenmeyen ya da çok çabuk öğrenen ama hata yapmaktan ciddi derecede korkan bir birey düşünün. Ne kadar başarılı olabilir ki?

Düşünme becerileri demek, öğrenme karakteri oluşturmak demektir. Biz okullarda ya da danışma merkezlerinde öğrencilere belli şeyleri nasıl yapacaklarını öğretiyoruz ama dayanıklılığı, hatayla baş edebilmeyi, dürtü kontrolünü, öz denetimi, merak duygusunu ayakta tutmayı, sosyal zekâyı ve kendini takdir etmeyi neredeyse hiç gündeme almıyoruz. En büyük hata da burada başlıyor. Örneğin yaratıcılığı belli çalışmaların sonucunda ortaya çıkmasını umduğumuz bir özellik olarak görüyoruz. Her çocuğun, her insanın ne kadar yaratıcı olduğunu unutup yaratıcılığı sadece belli insanlara özgü bir yetenek olarak değerlendiriyoruz. Aslında alfabeyi öğretmek nasıl müfredatın bir parçasıysa, yukarıda saydığımız ve öğrenme karakterinin içeriğini oluşturan özellikler de müfredatın bir parçası olmalı. Her öğretmen bu özellikleri çocuklarına kazandırmak için -en az- müfredatı öğretmek için gösterdiği çabayı ortaya koymalı. Biz GeniuSpy’da yaptığımız çalışmalarda oyunları ve oyunlarla ilintili kâğıt-kalem çalışmalarını öğrenme karakteri oluşturmak için kullanıyoruz.

Hepimiz biliyoruz ki artık kimsenin derdi bilgiye ulaşmak değil. Hiçbir çağda bilgiye ulaşmak bu kadar kolay olmamıştı ve ileride bu süreç çok daha basit hale gelecek. Google Glass bir devrim gibi görünüyor olabilir ama yakın gelecekte gözümüze taktığımız bir lens ya da tırnağımızın üzerine yerleştirdiğimiz bir çip milisaniyeler içerisinde istediğimiz bilgiyi bize verecek. Önemli olan ise o bilgiyle ne yapacağımız, ulaşılan bilgiden en yüksek faydayı sağlamak için öğrenme karakterimizi ne şekilde kullanacağımız olacak.

GeniuSpy olarak bu çabamızı devamlı sürdürecek; araştırmaya, merak etmeye, öğrenmeye ve öğretmeye; zihni birleştirmeye, zekâyı geliştirmeye devam edeceğiz.