GeniuSpy Öğrencisi…

GeniuSpy Öğrencisi…

11

GeniuSpy öğrencisi sorunla karşılaştığında kaçmaz. Alternatif stratejiler üretir ve bu stratejilerle ne yapacağını bilir. Üstün planlama becerisi sayesinde doğru karar verir.

 

2

GeniuSpy öğrencisi ayın gökkuşağını gören çocuktur. Kimsenin göremediği detayları görür. Bu sayede yaşıtlarından farklılaşır. Bütünün içindeki detayı ve detayların oluşturduğu bütünü rahatlıkla algılar.

 

3

GeniuSpy öğrencisi üst düzey bilgi kristalleştirme performansı ile bilgiyi işleyerek etkili sonuçlara ulaşır. Tıpkı mücevherin işlendikten sonra değerini bulması gibi bilgi de doğru şekilde işlendiği sürece değerlidir. GeniuSpy öğrencisi bilgiyi işler, nitelikli ürüne dönüştürür. Bunu yaparken beynini de bir mücevher gibi işler ve geliştirir.

 

4

Birbirinden bağımsız olarak gelen ardışık bilgiler, beyin tarafından verimli şekilde işlenirse anlam kazanırlar. Bilgi işlendikçe gelişimi, gelişim ise başkalaşımı ve değişimi yaratır. Gelişimin kritik dönemleri vardır ve bu dönemlerin değerlendirilmesi gerekir. GeniuSpy bu kritik dönemler göz önüne alınarak 3 yaştan 14 yaşa uzanan bir yelpazede, toplam 8 farklı modülde çalışarak öğrencilerinde gelişim ve değişim yaratır.

 

Resim1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeniuSpy öğrencisi bütüncül düşünme becerisine sahiptir. Bilgiyi işlemeyi ve ürüne dönüştürmeyi bilir. Bu sayede hem okul hayatı hem kişisel hayatı nitelikli hale gelir.

 

1

GeniuSpy öğrencisi fark edilir, fark yaratır.