GeniuSpy’dan Bir Okul Nasıl Faydalanır?

social-learning_smallGeniuSpy’dan Bir Okul Nasıl Faydalanır?

- GeniuSpy okullarda üç ayrı şekilde uygulanabilir: Tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde haftada bir ders saati olarak, seçmeli ders olarak ve okul sonrası kurs olarak.

- Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri GeniuSpy programından faydalanabilirler.

- Bu program çerçevesinde dersler GeniuSpy eğitmenleri tarafından yürütülür.

- Her yaş ve sınıf düzeyine uygun, özelleştirilmiş bir düşünme becerileri programı uygulanır.

- GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı çerçevesinde kağıt-kalem çalışmaları, bilişsel işlevleri geliştiren kutu oyunları, çeşitli materyallerle hazırlanan özgün grup oyunları kullanılır.

- Temel amaç düşünme becerilerinin geliştirilmesi olmakla beraber sosyo-duygusal kazanımların da elde edilmesi hedeflenir.