GeniuSpy’dan Çocuğum Nasıl Faydalanır?

GeniuSpy’dan Çocuğum Nasıl Faydalanır?

Butterfly-Metamorphosis

- GeniuSpy 3-14 yaş arası çocuklara hizmet veren, beyin gelişimine bütüncül yaklaşan bir düşünme becerileri merkezidir.

- GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı, her biri 32 oturumdan oluşan toplam 8 farklı modülde yürütülür. Her bir modül, bireylerin belirli yaş dönemlerinde sergiledikleri gelişim özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır.

- GeniuSpy’a başvuran çocuk öncelikle bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirmede bireyin bilişsel işlevleri incelenir ve zihinsel gelişim grafiği ortaya konur.

- GeniuSpy programı aileleri de içine alan bir yapıda tasarlanmıştır. “Güçlü aile, güçlü çocuk” ilkesinden yola çıkan GeniuSpy yöneticileri ve eğitmenleri, çocukların gelişimine ailelerin nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ebeveynlere sürekli destek verirken her bir çocuk özelinde değerlendirmelerde ve paylaşımlarda bulunur.

- Ön değerlendirme sonuçlarına uygun olarak programları özelleştirilen çocuklar, gelişimsel özelliklerine göre bireysel olarak haftada en az bir, en çok üç kez GeniuSpy merkezine gelerek çalışmalara katılırlar.

- Çalışmalarda bilişsel gelişimin yanı sıra sosyo-duygusal kazanımların da elde edilmesi hedeflenir.

- GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı çerçevesinde bilişsel işlevleri geliştiren oyunlar, interaktif sunumlar ve kağıt-kalem çalışmaları kullanılır.

- 32 oturumluk modülün tamamlanmasını takiben gelişimi görmek ve yeni yol haritası belirlemek üzere son değerlendirme yapılarak sonuçları paylaşılır.