Seminerlerimiz ve Okullarımız

Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri GeniuSpy’dan Nasıl Faydalanabilirler?

1GeniuSpy okullarda akademik kadroya dönük olarak düşünme becerileri eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenler.

Bu çalışmalar düşünme becerilerinin akademik program çerçevesinde ele alınması, okul müfredatının dengeli ve tutarlı bilişsel işlev gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılması konularını kapsar. Eğitimler teorik bilginin aktarılmasıyla başlayıp sınıf içerisine taşınacak materyallerin hazırlandığı atölye çalışmalarıyla devam eder.

Eğitimlerin ve atölye çalışmalarının amacı, bilişsel işlevleri en verimli şekilde geliştirmenin bilimsel mantığını ve pratikteki uygulama yöntemlerini akademik kadroya kazandırarak öğrencilerin bütüncül gelişim prensibi çerçevesinde eğitim aldığı çok yönlü bir sistem yaratmaktır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.