top of page
Öğrenmeyi Sevmeyi İmzala

GeniuSpy, okullarla iki şekilde iş birliği yapar:

1- Okullarda GeniuSpy Saati: Anaokul hazırlık grupları ve ilkokul 1-2-3-4. sınıflar için haftada bir ders GeniuSpy saati yapılır. Bu çalışma, düşünme becerilerinin oyunlaştırılmış bir şekilde sınıf ortamına taşınmasıdır. Çalışmaları GeniuSpy eğitmenleri okula gelerek yürütürler. 

2- Düşünme Becerileri Eğitimi: GeniuSpy, okul öğretmenleri için eğitimler ve atölye çalışmaları düzenler. Müfredatın düşünme becerileri prensipleri kapsamında ele alındığı bu eğitimlerde, sınıflarda uygulamaya konulacak materyaller geliştirilir. Bu materyaller sınıflarda uygulanır ve eğitim oturumlarında değerlendirme yapılır. 

bottom of page