top of page
genihour kuber dik kçk.png

GeniHour ve KUBER (Kurum Beceri Röntgeni) okullarda düşünme becerileri uygulamalarını detaylı analizle birleştiren entegre sistemimizin iki unsurudur. 

GeniHour anaokulundan 6.sınıfa kadar tüm kademelerde uygulanan haftalık düşünme becerileri çalışmasıdır. GeniHour, öğrencileri her hafta yeni bir oyunla buluşturur. Düşünme becerileri temelinde ilerleyen GeniHour oyunları, KUBER (Kurum Beceri Röntgeni) ile değerlendirilir. 

KUBER, oyunların sarmal döngüsü içerisinde yer alan «EŞLEŞEN BECERİLER»in çapraz analizidir.  Kurum Beceri Röntgeni, beceri alanları arasında yer alan korelasyonu tespit ederek etkili analizler, bu analizlere bağlı olarak da iyileştirme önerileri ve tespitler ortaya koyar.

Sarmal beceri döngüsünü takip eden ve raporlayan KUBER ile yapılan iyileştirmelerin şube-sınıf-okul-kurum bazında etkisini takip etmek kolaylaşır.

Yapılan tespitler ve tespitler sonucu ortaya konan iyileştirmeler, tüm bunların ölçümlenmesi ERKEN MÜDAHALE için gerekli olan zemini oluşturur.

BU, BAŞARIYA GİDEN YOLDA ATILAN KÜÇÜK YA DA BÜYÜK HER ADIMIN TAKİBİ DEMEKTİR.

bottom of page