top of page

Düşünme Becerileri Programı

kalem
  • GeniuSpy Düşünme Becerileri Programı, 32 oturumdan oluşur. 32 oturum, bir modül olarak adlandırılır.

  • GeniuSpy’a başvuran çocuk öncelikle bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirmede bireyin bilişsel işlevleri incelenir ve zihinsel gelişim grafiği ortaya konur.

  • Ön değerlendirme sonuçlarına uygun olarak programları özelleştirilen çocuklar, gelişimsel özelliklerine göre bireysel olarak haftada en az bir, en çok üç kez GeniuSpy çalışmalarına katılırlar.

  • GeniuSpy yöneticileri ve eğitmenleri, çocukların gelişimine ailelerin nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda ebeveynlere sürekli destek verirken her bir çocuk özelinde değerlendirmelerde ve paylaşımlarda bulunurlar.

  • 32 oturumluk modülün tamamlanmasını takiben, gelişimi görmek ve yeni yol haritası belirlemek üzere son değerlendirme yapılır ve sonuçlar aileyle paylaşılır.

bottom of page