top of page
MathGeni: GeniuSpy Matematik Programı

“Matematik sayılarla, eşitliklerle, hesaplamalarla ya da algoritmalarla ilgili değildir. Anlamayla ilgilidir.”
William Paul Thurston


GeniuSpy Düşünme Becerileri Merkezi’nin MathGeni programı, yukarıdaki söz temel alınarak hazırlandı. 32 oturum süren bu matematik yolculuğunda, öğrencilere;

 • Önce soruyu anlayıp sonra planlama yapmayı

 • Çözüm yolu belirlemeyi,

 • Adım adım sonuca gitmeyi,

 • Son olarak da yaptıklarını kontrol etmeyi öğretiriz.

 

MathGeni;

 • Oyunlarla matematiği sevdirir.

 • Analitik düşünme becerisini geliştirir.

 • Kişiye özgüdür. Herkesin kendi hızında ilerlemesini sağlar.

 • Uygulama içeren çalışmalarıyla, matematiğin hayat içindeki işlevinin anlaşılmasını sağlar. 

 • Alışılmış kalıplara ek olarak farklı stratejiler öğretir. Esnek düşünme becerisini geliştirir.

 • Adım adım planlamayı öğretir; sıralı işlem becerisini geliştirir.

 • Her oturum sonrası velilere verilen geri bildirim, öğrenci gelişiminin adım adım takip edilmesini sağlar.

bottom of page