top of page

GeniuSpy İngilizce Programı

Düşünme becerilerini doğru şekilde kullanmanın dil öğrenimi üzerindeki pozitif etkisi pek çok araştırmaya konu olmuştur. 

GeniuSpy İngilizce programına katılan öğrenciler yabancı bir dili öğrenirken;

  • Kelime ezberleme, gramer yapılarını çözümleme, öğrenilen iletişim kalıplarını analiz etme gibi konularda düşünme becerileri tekniklerini kullanarak dil öğreniminin nasıl kolaylaşabileceğini deneyimlerler.

  • Bu çalışma sisteminde  okul tekrarına ek olarak günlük konuşma diline geniş yer verilir. Bu sayede öğrencilerin, “Anlıyorum ama konuşamıyorum” pozisyonuna düşmelerinin önüne geçilir, dili hayatlarını kolaylaştırıcı bir unsur olarak görmeleri sağlanır. 

  • İletişimsel metot kullanılarak üretici beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ön plana çıkarılır.

bottom of page